Ślady pod Krzyżem Południa. W DIECEZJI „MATKI MIAST”
with Brak komentarzy

Asunción jest jednym z najstarszych miast Ameryki Południowej, założone w 1537 roku przez bojowników hiszpańskich powracających z północy kontynentu

Poświęcenie nowego domu na misji Kikaikelaki w Kamerunie
with Brak komentarzy

2 października 2021 r. Ks. bp George Nkuo z Kumbo dokonał poświęcenia domu i kaplicy w Kikaikelaki, na misji położonej w zachodniej części Kamerunu

Ślady pod Krzyżem Południa. MISJA POD OKIEKĄ ŚW. JÓZEFA
with Brak komentarzy

Dla każdej wspólnoty zakonnej duszpasterstwo powołaniowe jest jednym z ważnych celów swej działalności.

Niedziela Misyjna w Radomiu na Ustroniu
with Brak komentarzy

Dzięki obecności w Polsce siostry misjonarki z Kamerunu, w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego niedziela 3 października była dniem misyjnym.

Święto patronalne szkoły na misji w Nguelemendouka
with Brak komentarzy

Swieto Patronalne w naszej szkole katolickiej, której patronuje św.Terenia od Dzieciątka Jezus co roku jest dniem bardzo radosnym i ubogacającym duchowo. I tego roku tak właśnie było.

Ślady pod Krzyżem Południa. SPOJRZENIE NA STOLICĘ Z „KOŃCA ŚWIATA”
with Brak komentarzy

Dom zakonny w Ñemby 6 kwietnia 1990 roku gościł radców Delegatury. Przybyli również inni kapłani michalici. Na zebraniu położono nacisk na sprawę powołań kapłańskich do Zgromadzenia.

Nowy rok szkolny 2021/22 w Betaré – Oya
with Brak komentarzy

6 września na naszej misji na nowo zapanował gwar: dzieci rozpoczęły swoją przedszkolną edukację.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Nguelemendouka
with Brak komentarzy

Tego roku dzień 6 września był dla dzieci w całym Kamerunie jak i u nas w Nguelemendouka pierwszym dniem nowego roku szkolnego 2021/22.

Nowy rok szkolny 2021 w Kamerunie na misji Balengou
with Jeden komentarz

Rok szkolny rozpoczął się u nas 06.09.2021r, pierwszym szkolnym dzwonkiem o godz.8:00.

1 2 3 4 5 6 7 8 24