Od początku swego pobytu w Paragwaju (od 2016 r.) posługuje dzieciom, zwłaszcza tym najbardziej ubogim, gromadząc je w oratorium. Siostra zorganizowała 2 stałe miejsca regularnych spotkań dla dzieci i młodzieży na zajęcia i dożywianie. Dociera z pomocą duchową i materialną do slumsów. Prowadzi także katechezy dla dziewcząt trudnych. Siostra zaangażowana jest w duszpasterstwo parafii obsługującej 37 kaplic, m.in. w peregrynację figury Św. Michała Archanioła.