s. Małgorzata Bak
s. Małgorzata Bak

Od  2012 roku pracuje na misji katolickiej w Nguelemendouka. Opiekuje się dziewczętami w internacie, prowadzi grupy parafialne oraz katechezę dla dzieci i młodzieży, wyjeżdża również na wioski z posługą pastoralną.