Misje Sióstr MichalitekMisja Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Kamerunie od 1984 roku jest odpowiedzią na wołający głos z Afryki o nowych misjonarzy, a tym samym realizacją wezwania Soboru Watykańskiego II, aby instytuty życia konsekrowanego podjęły się pracy ewangelizacyjnej. W czasie, gdy pierwsze misjonarki stawiały kroki na kameruńskiej czerwonej ziemi, pięć sióstr Michalitek już pełniło cichą pracę pielęgniarek w Libii  w arabskim szpitalu El Beida (w latach 1976 – 1993). Pierwszym miejscem posługi  w Kamerunie była i jest po dzisiejszy dzień – rozwinięta i rozbudowana – misja Nguelemendouka na wschodzie kraju. W 1988 r. Zgromadzenie poszerzyło misyjną działalność, obejmując  placówkę w Betare –Oya, a 2013 r.  w Balengou  – w zachodniej części kraju. Od sierpnia 2016 r. siostry posługują w Kikaikelaki, w strefie języka angielskiego /diecezja Kumbo/. 1.09.2016 r. trzy michalitki stanęły na ziemi Ameryki Południowej w Paragwaju – w Nemby.  Na każdej z tych stacji misyjnych priorytetową troską jest los dzieci sierocych i ubogich  – zgodnie z pragnieniem bł. Ks. Bronisława Markiewicza i Sł. B. Matki Anny Kaworek – założycieli Zgromadzenia.