Opieka zdrowotna na misjach

Opieka nad chorymi stanowi  ważną posługę na każdej z naszych 3-ch misji. W Nguelemendouka i Betare-Oya działają katolickie przychodnie zdrowia prowadzone przez siostry pielęgniarki , wspomagane przez miejscowy personel, odpowiednio przygotowany jako pielęgniarze i laboranci. Najczęstszymi chorobami są: malaria, AIDS, gruźlica, robaczyca, nie gojące się rany (z powodu braku witamin), oparzenia, ukąszenia i niedożywienie dzieci. Ofiarowana pomoc medyczna i witaminizowane mleko w proszku uratowało  życie wielu wychudzonym  małym pacjentom.

Dziennie w misyjnych ośrodkach zdrowia otrzymuje pomoc od 35 do 60 chorych.  Chorzy i starsi odwiedzani są też  w swoich domach. Siostry udzielają im wielorakiej pomocy i przynoszą im Komunię św.  Na Dzień Chorych przywożeni są na misję do kościoła, w czasie Eucharystii otrzymują sakrament chorych , a następnie posiłek i dary, które zabierają ze sobą. Otrzymany kawałek szarego mydła, trochę nafty, torebka ryżu i butelka oleju – to wielkie dla nich bogactwo  przyjmowane   z wielką radością i wdzięcznością.

Dużą część pracy stanowią przeprowadzane w wioskach akcje szczepień dzieci.  Utrudnieniem są wyboiste drogi i znaczne odległości. Aktualnie szczepienia  dzieci w Kamerunie są obowiązkowe
i katolickie przychodnie zdrowia aktywnie włączają się w ten program .