adopcja sercaAdopcja serca na odległość to konkretny program pomocy w kształceniu biednych dzieci z krajów misyjnych, które z powodu nędzy nie mogą uczęszczać do szkoły (więcej tutaj).

Jest ona formą duchowej i materialnej pomocy konkretnemu dziecku z katolickiej szkoły lub oratorium, za które odpowiedzialne są Misjonarki ze Zgromadzenia   Sióstr św. Michała Archanioła.

Polega na przyjęciu danego dziecka „do siebie”. Oprócz codziennej pamięci modlitewnej ofiarujemy mu czesne w wysokości 300 zł rocznie (minimum). Powyższą kwotę najlepiej wpłacić jednorazowo lub kwartalnie. W odpowiedzi przesyłamy zdjęcie dziecka z krótkimi o nim informacjami.

Dzięki tej pomocy adoptowane dziecko może uczęszczać do szkoły i zdobywać wiedzę. Na misji otrzymuje przybory szkolne, korzysta z dożywiania, a w razie potrzeby ma zapewnioną opiekę medyczną w przychodni zdrowia prowadzonej przez Siostry.

Włączając się w dzieło „Adopcji serca” towarzyszymy dziecku (ze szkoły lub przedszkola) aż do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, która w Kamerunie trwa do VI klasy włącznie, a w Paragwaju do klasy IX. 

Jest także możliwość wsparcia młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej (6 lat). Roczny koszt edukacji wynosi 600 zł.

W razie niemożności kontynuacji „Adopcji serca” prosimy o zgłoszenie do biura w celu poszukania dziecku nowego „Opiekuna Adopcyjnego”.

Deklaracja w formacie word do pobrania, kliknij tutaj lub do wysłania przez poniższy formularz:

  Deklaracja przystąpienia do "adopcji serca"

  Pragnę zaadoptować na odległość ubogie dziecko z Kamerunu lub Paragwaju

  Obiecuję codziennie modlić się za nie i wpłacać , aż do ukończenia przez nie szkoły podstawowej,

  sumę zł (minimum 300 zł rocznie na jedno dziecko).

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Nr domu/mieszkania (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kraj (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Wiadomość dodatkowa

  Wysłanie formularza jest równoznaczne z przystąpieniem do dzieła adopcji serca