zajęcia w oratoriumOratoria na naszych stacjach misyjnych zapoczątkowały działalność w 2005 r. jako wotum wdzięczności Sióstr Zgromadzenia Św. Michała Archanioła za beatyfikację bł. Ks. Bronisława Markiewicza – ich Założyciela. Była to odpowiedź na naglącą potrzebę zapewnienia dzieciom uczęszczającym do szkoły posiłków oraz odpowiednich warunków do nauki i rozwoju. Wzrastająca wciąż liczba uczestników popołudniowych zajęć w oratorium była motywem do budowy nowych sal, kuchni i jadalni. Aktualnie korzysta z nich 520 osób na 3 placówkach misyjnych.

Wychowanie duchowe, moralne i intelektualne dzieci i młodzieży – to główny cel oratorium. Jego realizacja dokonuje się przez: pomoc w nauce, rozwijanie talentów, opiekę zdrowotną, dożywianie, prace ręczne, przedstawienia, sport, zabawy, śpiew i taniec.

Ważnym elementem jest modlitwa, katecheza i przygotowanie do sakramentów św. : chrzest, I Komunia św., bierzmowanie.

Nad całością czuwa siostra zakonna –odpowiedzialna, wspomagana przez wychowawców i nauczycieli, sekretarza, wolontariuszy, kucharki i woźnego.

Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w życiu parafialnym przez przygotowanie liturgii, udział w niedzielnej Mszy św. i sakramentach. W okresie Bożego Narodzenia przedstawiają jasełka. Uczestniczą w rekolekcjach i pielgrzymkach do sanktuarium Matki Bożej Nadziei. Należą grup: Akcji Katolickiej (Cop Monde), Różańca Św. (Rose de Marie), Młodzi Świata (Jeunes du monde), Młodzi chrześcijanie Uczący się (Jeunes Etudiants Chretiens), ministrantów, powołaniowej. Pomagają w utrzymaniu porządku w kościele i wokół niego.

Dzieci i młodzież oratoriów, podobnie jak dzieci w szkołach, obejmowane są „Adopcją serca”. „Adoptowane” są  indywidualnie – przez konkretne osoby, rodziny, grupy. Przynajmniej raz w roku piszą list do swoich opiekunów adopcyjnych.

Oratorium wspomagane jest przez przyjaciół Zgromadzenia i misji katolickich oraz Fundację Dzieci Afryki.