InternatInternat dla dziewcząt  funkcjonuje od kilku lat na misji Nguelemendouka. Misja ta  ma  w swojej historii   ok. 30. letnią działalność średniej szkoły krawieckiej wraz z dużym internatem  w ubiegłym stuleciu. Aktualne wezwania zrodziły się z potrzeby pomocy dziewczętom z wiosek, które chciałyby kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej, a których nie stać na wynajem „stancji” w miasteczku. Nowo powstały i urządzony budynek przystosowany jest na 30 osób. Uczennice w tzw. foyer  mają zapewnione nie tylko mieszkanie i dobre warunki do nauki, ale także pomoc w formie udzielanych im korepetycji oraz opiekę medyczną w miejscowej przychodni zdrowia.