PATRONAT MISYJNY jest jedną z ważnych form pomocy misjom. „Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną /…/ Wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko /…/ Modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność” /św. Jan Paweł II, Redemptoris missio, 77/.

Włączając się do Patronatu misyjnego, możemy wybrać konkretną misjonarkę – michalitkę i wspierać systematycznie jej pracę „na froncie”, ofiarując modlitwę w jej intencji, cierpienia, trudy, a także pomoc materialną /wpłaty można dokonywać na zamieszczony w kontakcie nr rachunku z dopiskiem: Patronat misyjny/. Siostry misjonarki, jak i całe  nasze Zgromadzenie, wdzięczne za każdy gest dobroci, pamiętają o wszystkich Przyjaciołach Misji i codziennie modlą  się wraz ze swymi podopiecznymi w ich intencjach. Okresowo zamawiają Msze św. za Ofiarodawców.

 

S. Assunta Słysz
s. Gemma Byś
S. Gemma Byś
S. Goretti Bober
s. Immakulata Faustynowicz
S. Immakulata F.
s. Lucjana Drapała
S. Lucjana Drapała
s. Lucyna Wajda
S. Lucyna Wajda
s. Maksymilla Igras
S. Maksymilla Igras
S. Rozalia Oleniacz
S. Rozalia Oleniacz
s. Jolanta Grzywna
 
S. Izabela Gosk 
s. Małgorzata Bak
S. Małgorzata Bąk
S. Teresilla Osuch
S. Lidia Gumienna
patronat
S. Agnieszka Osiatycka
S. Małgorzata Siembida
IF
S. Joanna Krejza
s. Leonia Przybyło