s. Lucyna Wajda
s. Lucyna Wajda

Od 2009 pracowała w Misji Katolickiej Betaré – Oya, a od 2014 w Balengou. Zajmuje się katechezą, oratorium (zajęcia pozalekcyjne i posiłki dla dzieci), pracą parafialną z grupami, organizuje kolonie dziecięce, rekolekcje młodzieżowe, w wioskach celebracje liturgiczne.