pielgrzymka młodzieżyPrzeciętna wieku w Kamerunie wynosi ok. 26 lat. Młodzież stanowi wielki potencjał społeczeństwa tegoż państwa o bardzo zróżnicowanej kulturze ze względu na wielość plemion etnicznych (ponad 200). Dla podkreślenia wartości młodzieży oraz nadziei w niej pokładanej Republika Kamerunu ustanowiła specjalny dzień 11 lutego Świętem Młodości. W tym dniu w każdym miasteczku organizowane są defilady, festyny, występy artystyczne, rozgrywki sportowe.  Kościół – jeszcze bardzo młody lecz żywotny wychodzi naprzeciw tej grupie społecznej, pełnej entuzjazmu i oczekiwań, proponując zaangażowanie w różnych grupach parafialnych: JAC – Katolicka Młodzież Wiejska, JEC – Katolicka Młodzież Ucząca się, Jeunes du Monde – Młodzi Świata, Grupa Powołaniowa, Biblijna, chóry, Grupa Bł. Bronisława Markiewicza – w Nguelemendouka. Rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki – to formy pogłębiania wiary i uczenia współodpowiedzialności za losy Kościoła na kontynencie afrykańskim. Diecezjalny synod młodych w diecezji Doumé, zainicjowany przez polskiego biskupa Jana Ozgę był milowym krokiem w budzeniu świadomości w tej odpowiedzialności u młodych dziewcząt i chłopców. Od ponad 20 lat młodzi wyruszają pieszo ze swoich parafii, oddalonych także 30-40 km do sanktuarium Matki Bożej Nadziei na misji Nguelemendouka. W bieżącym roku w pielgrzymce uczestniczyło 2000 osób (!).

Nieodzownym elementem w budzeniu nadziei na lepsze jutro w sercach młodych Kameruńczyków jest pomoc w edukacji. Niewielu bowiem z nich ma możliwość uczęszczania do szkół średnich i kontynuowania później nauki na poziomie akademickim. Stąd ludzie dobrej woli oferują swoją pomoc , uczestnicząc w akcji tzw. „Bilet do świata”, pilotowaną przez współpracującą z nami Fundację Dzieci Afryki: www.dzieciafryki.com