s. Assunta Słysz
s. Assunta Słysz

Do Kamerunu wyjechała w 1997 roku i do 2007 roku pracowała jako pielęgniarka, będąc odpowiedzialną za ośrodek zdrowia w Betaré-Oya. Potem została posłana do Misji Katolickiej Nguelemendouka, gdzie nadal pracuje jako pielęgniarka. Zajmuje się zakrystią, dekoracjami w kościele, prowadzi grupę ministrantów (100 chłopców). Jest odpowiedzialną za Delegaturę Kameruńską.