Przez 2 kadencje pełniła funkcję radnej w zarządzie Zgromadzenia. Do Paragwaju przyjechała w sierpniu 2019 r. Pomagała przy formacji sióstr nowicjuszek oraz postulantek. Aktualnie jest odpowiedzialną za juniorat, czyli miejscowe siostry o ślubach czasowych