s. Gemma Byś
s. Gemma Byś

Pracuje na misjach w Kamerunie od 1988 r., początkowo w Betaré-Oya. W latach 1998-2008 na placówce misyjnej w Nguelemendouka, a od 2009 r. ponownie na misji w Betaré-Oya. Pełni posługę pielęgniarki, będąc odpowiedzialną za ośrodek zdrowia. Koordynuje akcje szczepień w wioskach. Prowadzi  grupę „Młodzi Świata” przy parafii. Jest ekonomką w zarządzie Delegatury Kameruńskiej i zastępczynią delegatki oraz przełożoną wspólnoty.