s. Immakulata Faustynowicz
s. Immakulata Faustynowicz

Na misje do Kamerunu wyjechała w 1991 r. Do 1998 r. pracowała w misji Nguelemendouka, w diecezji Doumé-Abong-Mbang. Następnie została przeniesiona do Betaré-Oya (diecezja Bertoua), gdzie pozostała 8 lat. W 2006 r. wróciła do Nguelemendouka i pracuje tam do chwili obecnej. Międzyczasie pracowała na nowo założonych misjach: Balengou i Kikaikelaki na zachodzie kraju. Zajmuje się ewangelizacją, przygotowywaniem dzieci i młodzieży do sakramentów oraz pracą pastoralną i katechetyczną. Przez 6 lat była odpowiedzialna za Akcję Katolicką dzieci w diecezji, przy jednoczesnym nadzorowaniu jej działalności w 45 wioskach rozleglej parafii. Prowadzi także grupę katolicką młodzieży J.E.C. (Katolicka Młodzież Ucząca się). Od wielu lat nadzoruje organizację i przebieg dorocznych pielgrzymek dzieci do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Nguelemendouka (liczba uczestników – 1500-2000). Jest odpowiedzialna za Oratorium dla dzieci osieroconych i z rodzin bardzo ubogich (ok. 320 dzieci), organizuje dla nich popołudniowe zajęcia i posiłki. Nadzorowała również budowę domu zakonnego, pomieszczeń Oratorium i domu formacyjnego. Przez trzy kadencje służyła wspólnocie zakonnej jako przełożona. Aktualnie także pełni tę funkcję.