s. Maksymilla Igras
s. Maksymilla Igras

Po przybyciu do Kamerunu w 2004 r. rozpoczęła pracę misyjną w misji Betaré-Oya, gdzie pełniła posługę pielęgniarską i katechetyczną. Była również wychowawczynią w oratorium dla dzieci. Od 2009 r. pracowała w Nguelemendouka jako pielęgniarka i wychowawczyni w internacie dla dziewcząt. Prowadziła również grupy parafialne: powołaniową,  Młodzi Świata  oraz Legion Maryi. Od 2014 r. odpowiedzialna za nowy dom zakonny w Balengou. Zajmuje się tu pracą katechetyczną, celebracjami liturgicznymi w wioskach, odwiedzinami chorych, organizowaniem kolonii dla dzieci, pracą pastoralną z młodzieżą; grupami przy parafii: biblijną, liturgiczną, Akcją Katolicką Dzieci, ministrantami. Od 2019 r. jest mistrzynią nowicjatu.