Ślady pod Krzyżem Południa. Ustanowienie wiceprowincji
with Brak komentarzy

Napływające powołania paragwajskie i argentyńskie i postępujący wzrost liczebny michalitów oraz ekspansja w tamtym regionie wskazywały na stworzenie innej formy organizacyjnej niż Delegatura.

Ślady pod Krzyżem Południa. Powstanie delegatury
with Brak komentarzy

Obfita korespondencja z pierwszych lat pracy misyjnej założycieli „misji nadziei” pod Krzyżem Południa kierowana

Ślady pod Krzyżem Południa. UTWORZENIE WSPÓLNOTY SEMINARYJNEJ
with Brak komentarzy

Intencje utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego Księży Michalitów w kraju Guaranów widzimy już w pierwszym piśmie do arcybiskupa Asunción w sprawie pracy w tamtym Kościele lokalnym.

Niedziela Misyjna w Warszawie – Gołąbkach
with Brak komentarzy

W kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, jak co roku, modlitwie parafian towarzyszyły misyjne klimaty w Dzień Pański poświęcony misjom