Misyjny jubileusz s. Immakulaty

with Brak komentarzy

Misyjny jubileusz s. Immakulaty Faustynowicz 15 sierpnia zgromadził jej rodzinę, przyjaciół i parafian w kościele  pw. Wniebowzięcia N.M.P.  w Grodzisku na Podlasiu. Odpustowe uroczystości zostały połączone z dziękczynieniem za 25 lat posługi na misjach w Kamerunie ich krajanki. Banery dekorujące  piękną, nowo wybudowaną świątynię przypominały o tej okoliczności.  Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Henryk Kosz, a kazanie wygłosił ks. dziekan Ryszard Zalewski (obydwaj z rodziny s. Immakulaty).  Kaznodzieja podkreślił zaangażowanie Siostry Misjonarki na rzecz dzieci i młodzieży, także wówczas gdy jest na urlopie, przybliżając w różnych środowiskach potrzeby jej podopiecznych i zbierając na ten cel datki. Na koniec zachęcił: „Dziękujcie, parafianie z Grodziska, że właśnie spośród was wyszła ta siostra, która i w waszym imieniu głosi Ewangelię, która na wzór Maryi idzie z pośpiechem, ażeby służyć człowiekowi, służąc przez to Bogu samemu. Wspierajmy ją modlitwą i ofiarą materialną”. W procesji do ołtarza zostały poniesione dary na misje:  duży obraz Św. Michała Arch., namalowany przez artystę z Podlasia, szaty liturgiczne, pieniądze zebrane  przez Akcję Katolicką i Kółka Różańcowe, świece woskowe oraz kolorowe różańce  – dar od dzieci. Na zakończenie pani katechetka w imieniu parafii życzyła Siostrze Jubilatce wiary, miłości i siły Św. Michała na dalsze długie lata posługi misyjnej. Jednocześnie wyraziła zobowiązanie do gorliwej modlitwy w jej intencji.  Warto nadmienić, że w czerwcu br. Zespół Szkół w Grodzisku również przygotował dla swojej „wybitnej absolwentki” piękny program jubileuszowy z udziałem zaproszonych gości – miejscowych władz cywilnych oraz duchownych rzymsko – katolickich i prawosławnych. Siostra Misjonarka  pozostaje w stałym kontakcie ze swoją szkołą i odwiedza jej społeczność  regularnie przy okazji urlopów spędzanych w rodzinnych stronach.s. Immakulata -jubileusz
s. Immakulata-jubileuszs. Immakulata - jubileusz

s. Immakulata - jubileusz

s. Immakulata-jubileusz

s. Immakulata - jubileusz

Leave a Reply