Misyjne czuwanie na Jasnej Górze

with Brak komentarzy

Sympozjum misjologiczne na Jasnej Górze
wraz z modlitewnym czuwaniem w dniach 5-6 grudnia ma już swoją tradycję i jest organizowane przez Papieską Unię Misyjną z racji liturgicznego wspomnienia Św. Franciszka Ksawerego – Patrona Misji. Rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy M.B. Częstochowskiej, sprawowaną przez ks. bpa Łukasza Buzuna, paulina. W modlitewnym i naukowym spotkaniu towarzyszyli nam beatyfikowani tego dnia w Peru nowi męczennicy: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek. Obecne wśród nas Stowarzyszenie Dzieci O. Michała Tomaszka było konkretnym dowodem na fakt, że oddane życie z miłości do Boga i do braci wydaje trwałe owoce – tak w Ameryce Południowej, jak i w naszej Ojczyźnie. Temat męczeństwa towarzyszył wygłoszonym na sympozjum referatom. Ks. dr hab. Marek Tatar w swoim exposé wykazał, że męczeństwo jest wpisane w samą naturę Kościoła. Ks. Prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówił o cierpiącym Kościele na Wschodzie: Syrii, Iraku, Arabii Saudyjskiej.Z kolei  o. Andrzej Danilewicz, sekretarz ds. misji polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, przywołał wydarzenia wyjazdu pierwszych misjonarzy w powojennej Polsce. W czasie nocnego czuwania u stóp Pani Jasnogórskiej powierzaliśmy Bogu wszystkich misjonarzy i wszystkie sprawy misji, modląc się na różańcu, trwając na adoracji, uczestnicząc w pasterce o północy, sprawowanej przez ks. bpa Jana Kopca z Gliwic. Był także czas na zapoznanie się z 29 przyszłymi misjonarzami z Centrum Formacji Misyjnej, wysłuchanie świadectwa ojca franciszkanina – współbrata nowych błogosławionych: o. Zbigniewa i o. Michała. Wśród licznie zgromadzonych księży, sióstr zakonnych, kleryków i osób świeckich były także przedstawicielki (7) Koła Misyjnego z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie – Gołąbkach.

SAM_1133Jasna GóraJasna GóraJasna GóraJasna GóraSAM_1149SAM_1148Jasna Góra
Jasna Góra

Leave a Reply