Niedziela Misyjna 23 X 2016

with Brak komentarzy

Niedziela Misyjna w Warszawie – Gołąbkach w parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty była wyjątkowo bogata w tym roku. Swoją obecnością zaszczycił nas o. Juan Carlos Araya – Argentyńczyk ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia. Towarzyszył mu tłumacz – Łukasz, który pracował rok w Kolumbii jako misjonarz świecki. Klimat tej wyjątkowej niedzieli wyrażał się w dekoracjach świątyni oraz w liturgii – w strojach i w darach niesionych do ołtarza. W procesjach z darami ofiarnymi na poszczególnych Mszach św. podążali: dorośli „Afrykanie”, przedstawiciele pięciu kontynentów, czy też mali „Kameruńczycy”. W czasie jednej z nich 10 uczniów SP Nr 2 zostało przyjętych do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Po liturgii wierni zapraszani byli do tzw. zabawy fantowej, zorganizowanej przez Koło Misyjne działające przy parafii. Najbardziej zainteresowane nią były dzieci. A radości było wiele, gdyż losy były atrakcyjne i bogate.

Leave a Reply