Święto Młodości w Kamerunie

with Brak komentarzy

11 lutego Kamerun  obchodzi, w sposób bardzo uroczysty, ogólnonarodowy Dzień Święta Młodości. W poszczególnych szkołach organizowane są programy artystyczne: tańce, śpiewy, recytacje, skecze. W całym kraju odbywają się w centrum miast defilady i pokazy. Uczniowie ze szkół wszystkich poziomów, a także ugrupowania  i stowarzyszenia młodzieżowe, w pięknych strojach,  w takt muzyki defilują przed trybunami, na których zasiadają przedstawiciele miejscowych  władz i elit. Po części oficjalnej następują mecze piłki nożnej, zabawy i różne atrakcje. Święto to uczy dzieci patriotyzmu, a społeczeństwu przypomina, że młodzież jest przyszłością narodu. Katolicka szkoła im. Św. Teresy z misji Nguelemendouka otrzymała od pana  prefekta,  przedstawiciela władz powiatowych,  dyplom najwyższego stopnia  za wspaniały udział w pieszej defiladzie 11 lutego 2017.

Leave a Reply