Misyjna niedziela w Łodzi

with Brak komentarzy

26 lutego s. Eligia Opiłowska i s. Teresilla Osuch, misjonarka w Kamerunie od 30 lat, gościły w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Dzięki życzliwości proboszcza – ks. Prałata Grzegorza Jędraszka, siostry mogły w czasie każdej Eucharystii złożyć świadectwo o swej misjonarskiej pracy w Kamerunie. Dzieci na swoich Mszach św. z  zainteresowaniem słuchały opowieści o życiu ich rówieśników z Afryki w oparciu o eksponaty.  Wzbudziły one ciekawość również wśród dorosłych. Wielu wiernych zatrzymywało się przy stoliku z pamiątkami, aby je obejrzeć, a także nabyć. W program dnia wpisane było spotkanie z członkami Koła Misyjnego, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia i znane jest z niezwykłej aktywności. S. Teresilla przy pomocy  multimedialnej prezentacji przybliżyła swoją misyjną służbę na misji Betare-Oya. Siostry zwiedziły bardzo bogate Muzeum Misji, istniejące od 15 lat przy parafii i często goszczące grupy dzieci oraz młodzieży z okolicznych szkół.

Leave a Reply