Pielgrzymka młodzieży na misjach

with Brak komentarzy

W dn. 20 – 25 luty do sanktuarium Matki Bożej Nadziei w Nguelemendouka, w spiekocie afrykańskiego słońca i kurzu, pielgrzymowało ok.1000 młodych z diecezji Doume – Abong – Mbang. Temat  pielgrzymki brzmiał: „Młodzi, tak jak Maryja, pozwólcie się prowadzić Chrystusowi”. Młodzież podążała ze śpiewem i modlitwą na ustach. Każda parafia ułożyła na tę okoliczność pieśń maryjną. Codziennie miała miejsce Eucharystia  i konferencja głoszona przez  diakonów. Siostry Michalitki  towarzyszyły pielgrzymom na różne sposoby:  s. Assunta, maszerując, wraz ze swym pielęgniarzem z przychodni zdrowia udzielała pomocy medycznej, lecząc chorych;  s. Goretti zamykała pochód pielgrzymkowy, doglądając czy wszystko przebiega zgodnie z planem i zabierała do samochodu niedomagających;  s. Rozalia jechała przodem jako zwiastun nadchodzących pielgrzymów, zatrzymywała się przy przydrożnych szkołach i zachęcała do powitania nadchodzących pielgrzymów. Ludzie z pobliskich domów także wychodzili, wraz z dziećmi, dzieląc się z pielgrzymami swoimi dobrami: bananami, ananasami, trzciną cukrową i wodą. S. Lucjana przygotowywała na misji miejsce dla kadry pielgrzymkowej: kapłanów, sióstr, diakonów i kleryków, którzy przybyli bardzo licznie. W dniu dotarcia pielgrzymów do sanktuarium dzieci ze szkoły im. św. Teresy pięknie ich powitały śpiewem i tańcem.  Wieczorem odbyła się procesja różańcowa ze świecami do groty Matki Bożej. Następnego dnia – Droga Krzyżowa  z pochodniami przy każdej stacji. Pielgrzymkę  ubogacili swoją obecnością  księża  z Warszawy, z „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, którzy wraz z Ks. Bpem Janem Ozgą dołączyli  do niej.  /S. Rozalia Oleniacz CSSMA/

Leave a Reply