Misyjne rekolekcje

with Brak komentarzy

W dn. 26-28 maj br. Przyjaciele Misji Sióstr Michalitek /w liczbie 25 osób/ zgromadzili się w Miejscu Piastowym na rekolekcjach pt. „Idźcie i głoście”. Hasło bieżącego roku duszpasterskiego w Polsce rozwinięte w konferencjach i homiliach wygłoszonych przez ks. dra Macieja Będzińskiego, sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła,  pogłębiło świadomość uczestników o misyjnym posłaniu każdego chrześcijanina. Świadectwa byłych i aktualnych sióstr misjonarek w Kamerunie, film i prezentacje przybliżyły pracę misjonarzy i warunki życia Afrykanów. Modlitwą w czasie mszy św., różańca i adoracji rekolektanci obejmowali wszystkie sprawy misji, powierzając je Bogu przez Maryję – Gwiazdę Ewangelizacji. W programie rekolekcji był także czas na zwiedzenie muzeum misyjnego z bogatym zbiorem eksponatów w domu macierzystym sióstr michlaitek, a także muzeum bł. Ks. Bronisława Markiewicza u księży michalitów. Żywe spotkania przy posiłkach i kawie kameruńskiej w rekolekcyjnym domu były okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów oraz zacieśniały więzi między uczestnikami. Wszyscy odjeżdżali ubogaceni nowymi przeżyciami z pytaniem: Kiedy będą kolejne tego typu rekolekcje?

Leave a Reply