Tydzień Misyjny

with Brak komentarzy

 „Idźcie i głoście”- to hasło na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim tydzień, 22-28.10.2017.  Powyższe hasło było programem całego roku duszpasterskiego w Polsce. Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Gołąbkach i w tym roku przez liturgię, wystrój świątyni i animację dołączyła starań, aby wierni mogli przeżyć i włączyć się w misyjny wymiar Kościoła. Parafialne Koło Misyjne zainicjowało akcję „Światełko dla Paragwaju”, zachęcając do duchowego i materialnego wsparcia sióstr misjonarek – michalitek, od roku pracujących w Ameryce Południowej. Zapalone światełko umieszczone na mapie Paragwaju było  znakiem solidarności z siostrami i z tymi, którym służą.  W kościele dolnym została zorganizowana wystawa fotografii i eksponatów z Kamerunu. Siostry katechetki przygotowały z dziećmi bogatą oprawę liturgiczną, łącznie z procesją z darami w strojach przedstawiających różne kontynenty. W afrykańskie suknie przebrali się także dorośli. Duszpasterze parafii w głoszonym słowie zachęcali wiernych – dorosłych i dzieci –  do otwierania się na Kościół misyjny, ale także wskazywali na potrzebę świadczenia o Chrystusie w swoich środowiskach, czyli o byciu misjonarzem w życiu codziennym. O pracy misjonarzy w Afryce i życiu małych i większych Kameruńczyków s. Eligia, była misjonarka, opowiadała dzieciom i młodzieży w szkole podstawowej Nr 275 w Warszawie oraz w Gimnazjum w Halinowie.

Leave a Reply