Święto Młodości w Kamerunie

with Brak komentarzy

Co roku 11 lutego wszystkie dzieci i młodzież Kamerunu bardzo uroczyście obchodzą Święto Młodości. Każda szkoła przygotowuje program artystyczny na 2 godziny  i w założeniu ma on obowiązkowo obejmować wszystkie dziedziny nauczania. Do 52. rocznicy tegoż święta uczniowie przygotowywali się ponad 2 tygodnie. Scena dla aktorów została przygotowana  w przeddzień z pomocą rodziców i grona pedagogicznego. Jury wysoko oceniło przedstawiony program artystyczny przez naszą katolicką szkołę im. Św. Teresy w Nguelemendouka. Śpiew chóru, recytacje wierszy po francusku i angielsku, skecze, Wiadomości CRTV, tańce z różnych krajów, stroje i dekoracje wszystkim bardzo się podobały. Defilada dzieci z przedszkola i szkoły, jak i sam taniec « Babilon » przed trybuną, na której zasiedli przedstawiciele władz miasteczka również zyskał wysoką ocenę.

s. Goretti

Leave a Reply