Nowy rok szkolny w Balengou

with Brak komentarzy

Serdecznie pozdrawiamy z naszej misji w Balengou na zachodzie Kamerunu!

W tym roku, na prośbę ks. proboszcza tutejszej parafii,  został powierzony nam – Siostrom Michalitkom nadzór nad Katolickim Przedszkolem Parafialnym. Będziemy czuwać nad jego funkcjonowaniem we współpracy z dyrektorką i dwiema nauczycielkami. Tydzień przed oficjalną inauguracją roku szkolnego rozpoczęły się prace porządkowe, przygotowujące do jak najlepszego przyjęcia dzieci. W dniu  3.09.2018r o godz. 8.00 pierwszy dzwonek na szkolnym podwórku obwieścił rozpoczęcie roku szkolnego na misji. Już w pierwszych dniach można było zauważyć dużą frekwencję, a to dzięki dobrym wynikom, jakimi cieszy się szkoła.  Szkoły Katolickie w tym regionie cieszą się coraz większą popularnością i zaufaniem rodziców. W pierwszym dniu szkolnym w przedszkolu mieliśmy 41 dzieci.  Pod koniec tygodnia było ich już 87 i ciągle przybywa. Jeżeli tak dalej pójdzie, będziemy musieli pomyśleć o adaptacji jednego pomieszczenia w pobliskim budynku parafialnym dla najmłodszej grupy.

Dzieci są szczęśliwe w przedszkolu, o czym świadczy ich oczekiwanie przed furtką na wejście do przedszkola codziennie rano. A my? Podzielamy ich radość i stawiamy sobie pytanie: co jeszcze możemy zrobić, aby zapewnić im godne warunki do rozwoju i nauki, tak, aby one mogły kiedyś budować lepszą przyszłość Kamerunu?

s. Małgorzata

 z misji w Balengou, Kamerun

Leave a Reply