Niedziela Bożego Miłosierdzia w Kamerunie

with Brak komentarzy

Na misji Atok w sanktuarium Miłosierdza Bożego, w diecezji Doumé – Abong – Mbang, odbyły się uroczystości w związku z Niedzielą Bożego Miłosierdzia. W tym roku przypada 15 rocznica intronizacji obrazu Jezusa Miłosiernego w kościele parafialnym, gdzie posługują księża marianie. Do sanktuarium w pieszej pielgrzymce przybyło 876 pątników, głównie młodzieży. Delegacja z naszej parafii Nguelemendouka liczyła 35 osób, na czele z ks. proboszczem Wiesławem Mareckim i s. Maksymillą Igras. Wiele osób dotarło do sanktuarium w niedzielę dostępnymi sobie środkami lokomocji. Temat przewodni, który towarzyszył pielgrzymowaniu i modlitwom zamykał się w zdaniu: „Sakramenty źródłem Bożego Miłosierdzia”. W sobotę przy wystawionym Najśw. Sakramencie młodzież czuwała wraz z innymi do północy, a kapłani sprawowali sakrament pojednania. W niedzielę uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Marcelin z Batouri. W wygłoszonym słowie nawoływał do wierności Jezusowi w codziennym życiu, zachęcał do bycia katolikami z przekonania, świadkami radości, kochającymi Kościół, który choć jest słaby i grzeszny, oparty jest na fundamencie Apostołów i posiada środki do uświęcenia – sakramenty św. W Kościele świętym żyje Zmartwychwstały Chrystus! Niedziela Bożego Miłosierdzia w Atok gromadzi z roku na rok coraz więcej wiernych. Ufamy, że Boże Miłosierdzie rozlewało się dziś na kameruńską ziemię, dotkniętą niepokojem i przemocą.

s. Maksymilla

Leave a Reply