Dzień Dziecka Afrykańskiego

with Brak komentarzy

Dzień ten po raz 29. oficjalnie obchodzony w Kamerunie miał szczególny charakter na misji Nguelemendouka, bo w dniach 14-16 czerwca 2019 zgromadził 1200 dzieci. Przybyły one ze swoimi opiekunami (100 osób) z różnych zakątków parafii, z odległych wiosek i osad.  Hasło, jakie przyświecało najmłodszym obywatelom Kamerunu brzmiało: Akcja humanitarna w Afryce: prawa dziecka ponad innymi. Organizatorami tego ważnego wydarzenia była s. Immakulata wspomagana przez młodzież, nauczycieli i mamy z Akcji Katolickiej, które przygotowywały posiłki. Dołączyła także pani od spraw socjalnych z miasta. Zlot dzieci rozpoczęła i zakończyła uroczysta Msza św., sprawowana przez miejscowego ks. proboszcza Wiesława. Konferencję rozwijającą hasło tegorocznego Dnia Dziecka  Afrykańskiego wygłosił Anzelm, wychowawca w oratorium na misji. Rano i wieczorem uczestnicy spotkania udawali się do groty Matki Bożej Nadziei i modlili się na różańcu przed jej figurą, powierzając swoje intencje. Był także czas na zorganizowane gry oraz zabawy. Największym powodzeniem cieszyły się książeczki z kolorowankami. 16 czerwca w niedzielę, po uroczystej Eucharystii – wielkiej modlitwie za wszystkie dzieci kontynentu afrykańskiego, nastąpił marsz uczestników zlotu do centrum miasta. Na czele kolumny podążał zastępca pana burmistrza. Przed trybuną nastąpiła wspólna modlitwa „Ojcze nasz”. Na placu dzieci miały swój występ:  recytacje, tańce i piosenki, podziwiane przez miejscowych mieszkańców. Świąteczny i obfity posiłek na misji zakończył obchody Dnia Dziecka. Każde z nich wracało do domu z butelką oranżady, co było wielką radością każdego dziecka. Stąd wielkie podziękowania skierowane do Darczyńców: pana Piotra z zachodniej części Kamerunu, który hojnie obdarzył uczestników żywnością oraz do Opiekunów Adopcyjnych i Przyjaciół Misji z Polski, tak szczodrze dzielącymi się swoimi dobrami. Dziękujemy Siostrom Michalitkom, z Matką Generalną na czele, nieustannie nas wspierającymi na wszelkie sposoby. Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi!

s. Immakulata i organizatorzy

Leave a Reply