Uroczystość Matki Bożej Niepokalanej na misjach w Kamerunie
with Brak komentarzy

8 grudnia w diecezji Kumbo, w zachodniej części Kamerunu, jest świętem patronalnym i jest obchodzony bardzo uroczyście.

Ślady pod Krzyżem Południa. Powołanie prowincji
with Brak komentarzy

Krótki był żywot pierwszej wice prowincji Zgromadzenia Św. Michała Archanioła na Kontynencie Nadziei.

Ślady pod Krzyżem Południa. Ustanowienie wiceprowincji
with Brak komentarzy

Napływające powołania paragwajskie i argentyńskie i postępujący wzrost liczebny michalitów oraz ekspansja w tamtym regionie wskazywały na stworzenie innej formy organizacyjnej niż Delegatura.

Ślady pod Krzyżem Południa. Powstanie delegatury
with Brak komentarzy

Obfita korespondencja z pierwszych lat pracy misyjnej założycieli „misji nadziei” pod Krzyżem Południa kierowana

Ślady pod Krzyżem Południa. UTWORZENIE WSPÓLNOTY SEMINARYJNEJ
with Brak komentarzy

Intencje utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego Księży Michalitów w kraju Guaranów widzimy już w pierwszym piśmie do arcybiskupa Asunción w sprawie pracy w tamtym Kościele lokalnym.

Niedziela Misyjna w Warszawie – Gołąbkach
with Brak komentarzy

W kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, jak co roku, modlitwie parafian towarzyszyły misyjne klimaty w Dzień Pański poświęcony misjom

Ślady pod Krzyżem Południa. W DIECEZJI „MATKI MIAST”
with Brak komentarzy

Asunción jest jednym z najstarszych miast Ameryki Południowej, założone w 1537 roku przez bojowników hiszpańskich powracających z północy kontynentu

Poświęcenie nowego domu na misji Kikaikelaki w Kamerunie
with Brak komentarzy

2 października 2021 r. Ks. bp George Nkuo z Kumbo dokonał poświęcenia domu i kaplicy w Kikaikelaki, na misji położonej w zachodniej części Kamerunu

Ślady pod Krzyżem Południa. MISJA POD OKIEKĄ ŚW. JÓZEFA
with Brak komentarzy

Dla każdej wspólnoty zakonnej duszpasterstwo powołaniowe jest jednym z ważnych celów swej działalności.

Niedziela Misyjna w Radomiu na Ustroniu
with Brak komentarzy

Dzięki obecności w Polsce siostry misjonarki z Kamerunu, w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego niedziela 3 października była dniem misyjnym.

1 2 3 4 5 6 7 22