Dzień chorych 2021 na misji w Kamerunie

with Brak komentarzy

7 lutego 2021 r. W Nguelemendouka obchodziliśmy z wyprzedzeniem Światowy Dzień Chorych. Na niedzielnym zgromadzeniu wiernych, 80 osób – chorych, starszych i niesprawnych fizycznie znalazło się w centrum uwagi całej parafii. Siostry i młodzież współpracowali aktywnie, aby zapewnić chorym jak najlepsze przyjęcie. Wielu z naszych podopiecznych potrzebowało pomocy i pojazdu, aby dotrzeć do kościoła, dlatego od wczesnych godzin rannych młodzież z Grupy Powołaniowej oraz „Młodzi świata” służyli siłą i pomocą, aby wnieść nie chodzących najpierw do samochodów, a później do kościoła. Pracownicy z naszego Ośrodka Zdrowia otoczyli wszystkich opieką medyczną i czuwali nad chorymi podczas całej celebracji. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą, na której oprócz posiłku każdy chory otrzymał paczkę żywnościową, medalik i różaniec.

Chorzy szczęśliwi ze spotkania i umocnieni na duchu w asyście młodzieży wrócili do domów.

Chcemy serdecznie podziękować naszym Dobroczyńcom, którzy wspierają duchowo i materialnie naszą misję i dzięki którym łańcuch dobroci może się rozszerzać na wielu i przy współpracy wielu. Bóg Wam zapłać.

s. Maksymilla

Leave a Reply