Ślady pod Krzyżem Południa. Chwile z błogosławionym Bronisławem

with Brak komentarzy

Codziennie w południe, o tej samej godzinie na podwórzu Wyższego Seminarium Duchownego w Ñemby,

słychać otwierającą się bramę wjazdową i pojawia się biały mikrobus. Przez szyby można zobaczyć młode twarze kleryków, którzy wracają z wykładów na Wydziale Teologicznym w Lambaré, dzielnicy Asunción. Jeden z nich kieruje pojazdem, niektórzy drzemią, po odmówieniu wspólnego różańca.

Codziennie też od bramy do garażu towarzyszą im dwa psiaki, które witają ich radosnym szczekaniem, biegnąc za pojazdem gdy mija on dziewięć majestatycznych palm królewskich posadzonych ku czci dziewięciu chórów anielskich.

Na pokonanie 15 km po zatłoczonych ulicach miasteczek Ñemby, San Antonio, Villa Elisa i Lambare potrzebują prawie godzinę. Mają 5 minut na to by się przygotować do obiadu. Krótka higiena przed obiadowa i szybko na jadalnię. Po drodze, zbiegając po schodach czują ciepłe spojrzenie Matki Bożej Tkliwej, której figurka znajduje się na klatce schodowej.

Przed posiłkiem zwyczajnie odmawia się Anioł Pański. Potem następuje lektura krótkiej perykopy z Pisma Świętego. W pewnym okresie czyta się Momentos con el beato Bronislao (Chwile z błogosławionym Bronisławem). Te jego krótkie przemyślenia na każdy dzień, zebrane tematycznie przez kleryków i wydane w 2018 roku, tworząc pierwsze dzieło o takim profilu po hiszpańsku, pozwalają poznać głębiej jego charyzmat. Przy samoobsłudze, jak zwykle, wymiana opinii przechodząca w gwar i harmider jak na jarmarku, które milkną podczas spożywania posiłku.

 Zakonnicy klauz

urowi podczas obiadu pozostają w głębokim milczeniu, a jeden z nich czyta pobożne teksty. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ñemby kandydaci nie przygotowują się do życia mniszego i nie czyta się podczas obiadu pobożnych tekstów. Dziesięcioosobowa grupa i ustawienie stołów na jadalni tworzą bardzo dobry klimat do dłuższych rozmów podczas  posiłków i po nich, co jest wykorzystywane tak po obiedzie jak i po kolacji.

Po przetłumaczeniu dzieł ks. Br. Markiewicza na język hiszpański, wspomniana książka rozpoczyna jakby drugi etap w poznawaniu tego charyzmatycznego pasterza, wychowawcy i wielkiego patrioty. Etap, któremu początek dają osoby urodzone w Ameryce Południowej i tworzące michalickie ślady pod Krzyżem Południa.

 

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

Leave a Reply