Ślady pod Krzyżem Południa. SPOJRZENIE NA STOLICĘ Z „KOŃCA ŚWIATA”

with Brak komentarzy

Dom zakonny w Ñemby 6 kwietnia 1990 roku gościł radców Delegatury. Przybyli również inni kapłani michalici. Na zebraniu położono nacisk na sprawę powołań kapłańskich do Zgromadzenia.

Uczestnicy zapoznali się z prośbami biskupów z Chile (Diecezja Copiapó) i z Urugwaju (Diecezja Florida), którzy zapraszali księży michalitów do pracy w swoich diecezjach. Jednak uwydatnił się nurt ukierunkowany na poszerzenie pracy misyjno-duszpasterskiej w Argentynie. A na tamtą chwilę najwłaściwszym miejscem do tego wydawała się wielka aglomeracja Buenos Aires.

Miasto kontrastów

Buenos Aires, założone u ujścia rzeki jest drugim co do wielkości miastem w Ameryce Południowej i jednym z największych kompleksów miejskich na świecie. Niestety znajdują się w nim także ogromne skupiska biedoty nazywane villas miserias, które przyjmują takie nazwy jak „osiedle w nagłej potrzebie”, „osiedle zmarginalizowane” czy „osiedle biedoty” (zob. Reportaż Baraki, Naczelna Baraków w https://misje.michalitki.pl/2020/06/16/slady-pod-krzyżem-poludnia-baraki/). To wszystko można streścić za pomocą wyrażenia slumsy.

W centrum Buenos Aires, przed II wojną światową, zburzono historyczny kościół św. Mikołaja, w którym już w roku 1749 modliły się siostry klaryski przybyłe z Chile. Na jego wieży zawisła też pierwszy raz flaga Argentyny. W miejscu zburzonej świątyni postawiono obelisk w stylu modernistycznym. Jak dla ironii miasto to od założenia nazywało się „Port Naszej Pani Najśw. Maryi Dobrego Powietrza”. Tam pociągi biegną po torach lewą stroną, pomimo że ruch kołowy w całym kraju od 1945 roku jest prawostronny. Tam, 9 lipca 2007 roku, po 23 latach, mogłem podziwiać fenomen spadającego śniegu, który po ponad 80 latach swej nieobecności zasypał to miasto.  

 

Spojrzenie na stolicę Argentyny

Na wspomnianym posiedzeniu rady Delegatury ks. Kazimierz Rachwał poinformował zebranych, że prosił biskupa Posadas, Carmelo Giaquinta, aby poczynił starania u któregoś z biskupów aglomeracji Buenos Aires i przedstawił mu dyspozycyjność Zgromadzenia do objęcia pracy duszpasterskiej w tamtych jurysdykcjach. Ks. Marian Polak wyraził chęć bycia założycielem nowej misji.

Wspomniany wyżej pionier misji michalickiej na Kontynencie Nadziei jest na ukończeniu prac związanych z dziełem pod tytułem Wybrane teksty z duchowości księdza Bronisława Markiewicza. Jest to praca, która tematycznie przedstawia kwestie teologiczne, społeczne i moralne, które ks. Bronisław Markiewicz publikował w miesięczniku „Powściągliwość i Praca”.

Tenże sam współbrat przedstawił także tekst książki Mój niebiański przyjaciel do jej wydrukowania. Traktuje ona o Aniele Stróżu i o św. Michale Archaniele. Dzieła te pozostaną niezmazalnymi śladami jednego z pierwszych michalitów pod Krzyżem Południa na Kontynencie Nadziei.

 

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply