Poświęcenie nowego domu na misji Kikaikelaki w Kamerunie

with Brak komentarzy

2 października 2021 r. Ks. bp George Nkuo z Kumbo dokonał poświęcenia domu i kaplicy w Kikaikelaki, na misji położonej w zachodniej części Kamerunu, w strefie angielskiej. Radość była tym większa, że siostry powróciły tam po ponad 2 letniej nieobecności (w styczniu 2019 r. opuściły misję z powodu zamieszek społeczno-politycznych). Ks. Biskup przybył wraz z proboszczem parafii i innymi kapłanami. W czasie uroczystej Mszy św. w  nowej  kaplicy poświęcił nowe tabernakulum, w którym od tego dnia przechowywany jest Najświętszy Sakrament. W wygłoszonym Słowie podkreślił znaczenie eucharystycznej obecności Chrystusa w domu zakonnym. Zachęcił także parafian do nawiedzania tego miejsca na czas indywidualnej modlitwy i adoracji. W uroczystej liturgii uczestniczyło ponad 130 osób, w tym blisko 80 dzieci zrzeszonych w grupie zwanej Dziećmi Maryi.  Dziewczynki ubrane w swoje liturgiczne stroje wzięły czynny udział w liturgii. Po celebracji nastąpiło błogosławieństwo domu zakonnego. Świętowanie zwieńczył wspólny obiad. Wracając do siebie, ks. Biskup poprosił o resztę jedzenia pozostałego po świętowaniu, aby po drodze rozdać ubogim i wojsku.

 

Leave a Reply