Ślady pod Krzyżem Południa. W DIECEZJI „MATKI MIAST”

with Brak komentarzy

Asunción jest jednym z najstarszych miast Ameryki Południowej, założone w 1537 roku przez bojowników hiszpańskich powracających z północy kontynentu, którzy udali się tam w poszukiwaniu zaginionych konkwistadorów. Z Asunción wyruszały wyprawy kolonizacyjne do państwa Inków, by zdobyć osławione i znajdujące się tam rzekomo złoto. Z tego miasta udawano się na południe kontynentu. Po zniszczeniu Buenos Aires przez tubylców w 1542 roku Hiszpanie przenieśli się do Asunción i uczynili go centrum swej kolonii obejmującej część Brazylii, dzisiejszego Paragwaju i północno-wschodniej Argentyny i Boliwii.
Asunción znajdujące się przy trakcie do hiszpańskiej kolonii Peru dało początek takim znaczącym miastom jak Santa Cruz de la Sierra (dziś Boliwia), Córdoba, Santa Fe i Corrientes (Argentyna). Z tego powodu jest nazywane „Matką miast”. Już w roku 1547, czyli szybko po rozpoczęciu ewangelizacji na tych terytoriach, Paragwaj był diecezją nazywaną Río de la Plata z siedzibą w Asunción, obejmującą ogromne terytoria z mianowanym biskupem, który jednak nie dojechał, by objąć stolicę biskupią. Gdy cały ten rozległy teren został podzielony na dwa rejony: La Plata ze stolicą Buenos Aires i Guaira ze stolicą Asunción (1617) miasto to zaczęło podupadać i tracić swoje znaczenie.

W mieście „mówienie po cichu” Kiedy księża michalici prosili o przyjęcie do Diecezji Asunción, obejmowała ona tylko stolicę ówczesnego Paragwaju i okoliczne miasta. W jej skład wchodziło niewielkie miasteczko Ñemby będące małą parafią liczącą zaledwie 12 tys. mieszkańców, oddalone 18 km od centrum stolicy. Jego nazwę można przetłumaczyć jako „mówienie po cichu”. Historię michalitów w tej miejscowości otwiera list księdza Mariana Polaka z 18 września 1981 roku skierowany do arcybiskupa z Asunción, Ismaela Rolón. Czytamy tam między innymi: „… Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, /…/ prosi o pozwolenie na otwarcie domu zakonnego w Asunción i jednocześnie o prowadzenie duszpasterstwa”.
W odpowiedzi arcybiskup Rolón pisze między innymi „…otrzymaliśmy waszą prośbę. Powodowani roztropnością radzimy byście sami, własnymi oczami i rozumem poszukali miejsca /…/, jak to czynią inne zgromadzenia”. W późniejszym czasie formalną zgodę w imieniu arcybiskupa Ismaela Rolón’a podpisał biskup pomocniczy Archidiecezji Asunción Jorge Livieres Banks. Pierwszym proboszczem – michalitą w parafii Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika w Ñemby, był ks. Marian Polak mianowany 30 stycznia 1982. Niedaleko kościoła, przy następnej ulicy został zakupiony teren z domkiem rodzinnym. Był rok 1983. W tym miejscu rozpoczęto organizowanie michalickiego centrum, drugiego śladu w diecezji „Matki Miast” pod Krzyżem Południa.

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply