Ślady pod Krzyżem Południa. Ustanowienie wiceprowincji

with Brak komentarzy

Napływające powołania paragwajskie i argentyńskie i postępujący wzrost liczebny michalitów oraz ekspansja w tamtym regionie wskazywały na stworzenie innej formy organizacyjnej niż Delegatura. Podstawą takiego kierunku działania było zalecenie XIX Kapituły Generalnej o podziale Zgromadzenia na prowincje. Podjęte działania miały na celu usprawnienie funkcjonowania wspólnoty. Nowa wiceprowincja Zgromadzenia Św. Michała Archanioła na Kontynencie Nadziei powstała ze wspólnot formujących Delegaturę Paragwajsko-Argentyńską i obrała za swego patrona św. Rocha Gonzáleza od św. Krzyża, męczennika paragwajskiego. Uroczystościom ogłoszenia dekretu powołującego wiceprowincję w obecności radcy generalnego ks. Jana Seremaka oraz wszystkich michalitów tego regionu, przewodniczył ojciec generał – ks. Kazimerz Radzik 30 stycznia 2008 r. W tym dniu wiceprowincja Zgromadzenia na Kontynencie Nadziei liczyła 28 współbraci. Kapłanów narodowości argentyńskiej, paragwajskiej i polskiej było 17. Całość kompletowali klerycy, pochodzący z tych dwóch narodowości latynoskich. Siedzibą wiceprowincji jest paragwajskie miasto Ñemby. Spojrzenie na Zgromadzenie jako na wspólnotę, która dzieli się charyzmatem nie tylko między Polakami, ale także z innymi narodowościami staje się wyzwaniem dla wszystkich michalitów. Zaszczepianie na nowych ziemiach duchowego dziedzictwa Ojca Założyciela, bł. Ks. Bronisława Markiewicza, dokonywało się w Paragwaju od początku. Owocem tegoż duszpasterstwa są kapłani, siostry zakonne, klerycy… Właściwie wszyscy nasi kandydaci na różnych etapach formacji pochodzą z parafii michalickich. Można powiedzieć, że Bóg błogosławił wysiłki duchowych synów ks. Markiewicza w Ameryce Południowej na rzecz powołań tubylczych, jako ślady pod Krzyżem Południa.

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply