Ślady pod Krzyżem Południa. Powołanie prowincji

with Brak komentarzy

Krótki był żywot pierwszej wice prowincji Zgromadzenia Św. Michała Archanioła na Kontynencie Nadziei. Bowiem w 2013 roku ojciec generał Kazimierz Radzik podpisał dekret ustanowienia Prowincji Paragwajsko – Argentyńskiej Świętego Rocha Gonzáleza. Decyzja ta wpisywała się w zmiany strukturalne w całej wspólnocie zakonnej.
Z tej okazji okólnik do całego Zgromadzenia oznajmiał m.in.: „Wypełniając zalecenie ostatniej Kapituły Generalnej, dotyczące dalszych zmian w strukturze naszego Instytutu, Zarząd Zgromadzenia podjął decyzję o erygowaniu dwóch prowincji (…). Powodem podjęcia powyższej decyzji jest troska o (…) skuteczne kierowanie wszystkimi jednostkami administracyjnymi Zgromadzenia. Wierzę, że erygowanie prowincji (…) zdynamizuje życie konkretnych wspólnot i umocni nas w zdecydowanym i gorliwym naśladowaniu Chrystusa”. W prowincji znajdują się trzy domy zakonne. Dwa w Paragwaju i jeden w Argentynie. W pierwszym z nich jest nowicjat, a w drugim, również o profilu powołaniowo-formacyjnym, klerykat. Istnieje również wspólnota terytorialna złożona z placówek w El Palomar, Morón i Parque San Martín.

Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply