Jasełka na misji Nguelemendouka w Kamerunie dla parafian

with Brak komentarzy

W kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Nguelemendouka 24 grudnia 2021 r., przed pasterką, dzieci Cop Mond-u (Akcja Katolicka Dzieci) przedstawiły dla zgromadzonych wiernych jasełka. Trwały 1 godzinę i były bardzo bogate w treść. Piękne stroje dodawały splendoru. Reżyserem była s. Maksymilla, która przy współpracy z animatorami zadbała, by role były dobrze zagrane. Scenariusz rozpoczynał się od sceny dialogu Trójcy Św. Boskie Osoby widząc, jak świat jest pełen ciemności i smutku decydują, by przyjść mu na pomoc. Syn Boży jest gotowy, by zejść na ziemię i uwolnić ludzkość od grzechu. Posłany Archanioł Gabriel zwiastuje Niepokalanej Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela. Jest także scena rozmowy proroków Starego Testamentu, którzy ubolewają nad światem pogrążonym w grzechu, oddalającym się od Boga, ale mają nadzieję na przyjście Odkupiciela na ziemię. Pojawia się także Św. Jan Chrzciciel – ostatni prorok, nawołujący lud do nawrócenia. Narodziny Dzieciątka Jezus napawają wszystkich radością. Pastuszkowie, a następnie trzej Królowie przybywają, by oddać Mu pokłon.

Na te wyjątkowe jasełka przybyli nie tylko rodzice i rodziny aktorów oraz stali uczestnicy nabożeństw w kościele, którzy oglądali poszczególne sceny z wielkim zaciekawieniem i właściwym dla Afrykanów zaangażowaniem. Przyszło też wiele osób mniej znanych, w tym młodzieży, jak się okazało, protestantów oraz wyznawców innych religii.

oprac. s. Eligia

Leave a Reply