Ślady pod Krzyżem Południa. Nowa „Gwiazda Przewodnia”na Niebie Południa

with Brak komentarzy

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz w miesięczniku „Powściągliwość i Praca” umieszczał artykuły nakreślające sylwetki różnych świętych. Był to cykl nazwany „Nasze gwiazdy przewodnie”. Bo święci to gwiazdy przewodnie, które w pewnym momencie historii pojawiają się na firmamencie nieba, aby wskazać właściwą drogę do Boga. Bo gdy brakuje świętych w narodzie, robi się ciemno w głowach ludzkich i ludzie nie widzą dróg, którymi należy postępować. Autor tych sekwencji przedstawia przykłady św. Michała Archanioła, św. Jana Chrzciciela, św. Augustyna, świętych Cyryla i Metodego i św. Stanisława Kostki, między wieloma innymi. Nadto wskazuje, że gwiazdami przewodnimi są bohaterowie naszego narodu, a także polscy pisarze i poeci.

 

Błogosławiony Bronisław Markiewicz – Gwiazda Przewodnia

„Gdy gwiazd na niebie już płoną tysiące…, oto jedną daje nam Jezus, nasz Król”. Ta jedna Gwiazda Przewodnia pojawiła się na niebie małego miasteczka Pruchnik, a zajaśniała podczas wyniesienia na ołtarze. Beatyfikacja ks. Bronisława Markiewicza, bo o tę Gwiazdę Przewodnią chodzi, w roku 2005 nadała wymiar dziękczynny w pracy michalitów w Ameryce Południowej.

 

Formacja w charyzmacie markiewiczowskim

Na zjeździe michalitów spod Krzyża Południa w 2005 roku każdy z uczestników otrzymał życiorys błogosławionego Bronisława „Pasterz świętej doliny”, wydany w Buenos Aires z okazji beatyfikacji.

Na konferencji pogłębiono ducha nowego Błogosławionego tematem “Eucharystia źródłem myśli i działalności społecznej w życiu błogosławionego Bronisława Markiewicza”. Adorację dziękczynną za dar beatyfikacji prowadzili klerycy. Oglądnięto przeźrocza przedstawiające życie i działalność księdza Bronisława Markiewicza. Po mszy o błogosławionym Założycielu michalitów, dokonano uroczystego wprowadzenia jego relikwii i każdy z uczestników uczcił je przez ucałowanie. W tym czasie po raz pierwszy został odśpiewany hymn „Ojcze Bronisławie, nasz błogosławiony” w wersji hiszpańskiej.

 

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply