Pielgrzymka dzieci na misji w Kamerunie

with Brak komentarzy

W dniach 21-23 stycznia 2022 r. na misji Nguelemendouka odbyła się pielgrzymka dzieci do Groty Matki Bożej Nadziei. Wzięło w niej udział 306 dzieci, które przybyły z 7 różnych sektorów parafii. Niektóre z nich są odległe, dlatego mali pielgrzymi pokonali pieszo 27 km w upalnym słońca i kurzu. W pierwszy dzień było przywitanie i prezentacja przychodzących grup. Następnie zostały przedstawione jasełka, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Po ciepłym, sytym posiłku zmęczeni uczestnicy pielgrzymki udali się na zasłużony odpoczynek. W sobotę przed południem spotkanie odbyło się w kościele pw. M.B. Wniebowziętej. Składały się na nie: Msza św., możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, konferencja na temat hasła pielgrzymki „Oto jestem, Panie, aby Ci służyć”. Wygłosił ja zaproszony ks. Yves, marianin z Atoku, mający bardzo dobry kontakt z dziećmi. Po południu nastąpiło szaleństwo gier i zabaw, wśród których największą popularnością cieszył się wyścig z jajkami. Dla dzieci taka wygrana – ugotowane jajko jest pewnym luksusem. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali w nagrodę ciastka i cukierki. Zaserwowane 3 posiłki w ciągu dnia pozwoliły pątnikom najeść się do syta. Na zakończenie dnia dzieci ze świeczkami, procesyjnie, ze śpiewem i modlitwą na ustach przeszły do groty M.B. Nadziei. Tu został odmówiony różaniec, a następnie był mini koncert tzn. każda grupa mogła zaśpiewać Matce Bożej kilka pieśni. W niedzielę wszystkie dzieci uczestniczyły we Mszy św. A po sytym posiłku każde z nich otrzymało paczkę z piłką, kredkami, ołówkiem, książeczką do kolorowania, ciastkami i cukierkami. O godz. 13.00 uczestnicy pielgrzymki wyruszyli w drogę powrotną. Niektórzy dotrą do swoich domów nie wcześniej niż na 21.00 – zmęczone, ale radosne i szczęśliwe.

s. Assunta

 

Leave a Reply