Ślady pod Krzyżem Południa. 40 lat „misji nadziei”

with Brak komentarzy

Zgromadzenie Księży Michalitów oddaje się posłudze ewangelizacyjnej wśród Guaranów od 1976 roku.Czterdzieści lat później do pracy misyjnej w Paragwaju przybyły Siostry Michalitki. Dla nich apostolstwo misyjne wśród tamtego ludu to wielkie i nieprzemijające życie Bogiem. To spotkanie z postawą otwartą, radosną i wierną praktykom religijnym jak i Kościołowi oraz kapłanom. Również wielka nadzieja na rozwój Zgromadzenia. Na obchody czterdziestolecia Ojciec Generał skierował do wspólnoty prowincjonalnej przesłanie, w którym podkreśla, że jubileusz to moment, w którym przeszłość w teraźniejszości spotyka się z przyszłością i jest okazją do wspomnień, refleksji i analiz. Jest też czasem snucia planów i podzielenia się szlachetnymi marzeniami. W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyli wszyscy współbracia. A w jednym dniu – klerycy, nowicjusze i postulanci. We mszy św. dziękczynnej w kościele parafialnym w Natalicio, bo tam michalici stawiali pierwsze kroki misyjne w tym “ciepłym kraju”, pod przewodnictwem Ks. biskupa Ryszarda Valenzuela, ordynariusza diecezji Villarrica uczestniczyły także Siostry Michalitki i przedstawiciele niektórych grup Rodziny Michalickiej z Ñemby. W imieniu Ojca Generała uświetnił te chwile wikariusz generalny ks. Rafał Kamiński. Kiedy ks. Kazimierz Lorencowicz, przełożony prowincji, kierował słowa podziękowania skierowane do ks. Biskupa, ks. Wikariusza, Michalitów, i Michalitek oraz wszystkich obecnych, w jego słowach można było odczytać wiele radości i wdzięczności za przyjęcie Zgromadzenia Św. Michała Archhanioła na tej ziemi pod Krzyżem Południa, wsparcie i uczestniczenie w ich życiu.

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

Leave a Reply