Ślady pod Krzyżem Południa. Charyzmat Markiewicza wśród nas

with Brak komentarzy

Ameryka Południowa jest kontynentem, na którym żyje prawie 30% katolików świata. W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 786 misjonarzy i misjonarek pochodzenia polskiego. Z nich w Argentynie posługuje 121, a w Paragwaju – 39. Księża Michalici do Paragwaju przybyli w 1976 roku, a w kraju Niziny La Plata rozpoczęli posługę w roku 1986. Siostry Michalitki przybyły na Kontynent Nadziei w 2016 roku, by w Paragwaju pozostawić pierwsze ślady pod Krzyżem Południa.

Zachwaszczona Winnica Pańska

Ameryka Południowa jest on skarbem Kościoła również poprzez młodą populację i sposób wyznawania wiary. Ale jest też terenem, który potrzebuje zabiegów jak każde pole uprawne, by przynieść plon. Lista rosnących chwastów, z którymi on się boryka jest bardzo długa. Zmniejsza się liczba kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów.

Katastrofalne niesprawiedliwości społeczne utrzymują całe rodziny w bolesnym ubóstwie i sprowadzają je do życia w nieludzkiej nędzy. Wioski wyludniają się, nie przez brak dzieci, tylko ze względu na opuszczanie i szukanie lepszych warunków życia, nie zawsze osiągniętych. Winnica Pańska jest skażona sektami bazującymi na ignorancji religijnej. Dziś każdy skrawek tej ziemi, przede wszystkim w miastach, boryka się z przemocą gangów narkotykowych. Coraz silniejsze staje się narzucanie przez różnego rodzaju lobbystów stylu życia obcego jego kulturze, tradycji i wierzeniom tamtych narodów. Alarmująco rośnie ilość rodzin, zbudowanych z rodziców i dzieci z poprzednich związków i z nowych.

Charyzmat markiewiczowski lekiem

Anuncio Rolón urodzony na ziemi paragwajskiej, która nie jest wolna od wyżej przedstawionych skażeń, pracujący w tej rzeczywistości pisze o księdzu Markiewiczu. Jest autorem wydanej w Paragwaju w roku 2019 książki pt. El carisma del beato Bronislao entre nosotros. Mając dostęp do wielu materiałów źródłowych w języku hiszpańskim błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, z autentycznym entuzjazmem zachwyca się nad jego stylem pracy, szczególnie nad sposobem pomocy sierotom i potrzebującym. Przedstawia jego charyzmat jako lek na oczyszczenie Winnicy Pańskiej pod Krzyżem Południa. Nadto życzy Zgromadzeniu, by rozwinęło się po całym kontynencie.

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply