Pielgrzymka młodzieży na misji w Kamerunie

with Brak komentarzy

W dniach 21–23.02.2024 r. odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do sanktuarium Matki Bożej Nadziei na misji Nguelemendouka pod hasłem „Młodzi w służbie Kościoła diecezjalnego”. Pielgrzymce przewodniczył ks. Bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doume – Abong – Mbang. Pątnicy szli kilka dni, wyruszając wcześniej  z różnych dekanatów. 21-go wszystkie grupy dotarły do sanktuarium -785 osób. Towarzyszyli im księża, seminarzyści i siostry zakonne w liczbie 107.  Dziewczęta i chłopcy z Nguelemendouka zostali przewiezieni samochodem ciężarowym do odległej parafii dekanatu, skąd 2 dni szli pieszo. Pielgrzymi uczestniczyli w przygotowanym na tę okoliczność programie. Był czas na modlitwę indywidualną, jak i wspólną: Różaniec, Droga Krzyżowa, konferencje, sakrament pokuty i pojednania, adoracja eucharystyczna. Młodzież bardzo odczuła trud pielgrzymki nie tylko w czasie drogi, ale i w czasie stacjonowania. Spała na matach na ziemi, jadła to, czym dzielili się z nimi ubodzy mieszkańcy wiosek, sami cierpiący niedostatek. Pomimo spartańskich warunków młodzi z radością uczestniczyli w tym wydarzeniu i wracali do domów ubogaceni duchowo.

Dziękujemy Bogu za ten trudny, ale błogosławiony czas. Ufamy, że owoce będą trwałe.

s. Assunta

Leave a Reply