Ślady pod Krzyżem Południa. Powstanie delegatury

with Brak komentarzy

Obfita korespondencja z pierwszych lat pracy misyjnej założycieli „misji nadziei” pod Krzyżem Południa kierowana do Zgromadzenia oraz do różnych instytucji i ludzi świeckich ukazuje jak była tam zorganizowana wspólnota michalicka. Nie było tam jeszcze erygowanego domu zakonnego, a i liczba michalitów była wówczas niewielka. Ale dał się zauważyć wzrost liczbowy i charyzmatyczny we wspólnocie. W głównej mierze dzięki przybywającym z Polski kapłanom. Chociaż na etapie formacyjnym, szczególnie początkowym, też było wiele pracy.
W 1988 roku przybył do Ameryki Południowej ojciec generał Jan Chrapek. Było to pierwsze oficjalne spotkanie wyższych przełożonych Zgromadzenia z michalitami pracującymi w Paragwaju od 1976 i w Argentynie od 1986. Wizyta przyniosła niespodziankę w postaci powołania do życia Delegatury Paragwajsko-Argentyńskiej Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Była to pierwsza na świecie taka instancja działająca z ramienia Zgromadzenia i organizująca życie michalitów poza Polską. Bowiem utworzenie delegatur zostało uchwalone na XVI Kapitule Generalnej czyli prawie 2 lata później.

Nadanie obowiązków Powstanie delegatury dokonało się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Ñemby przy ulicy Independencia Nacional 2040, owego roku. Podczas tej tak znaczącej chwili Ojciec Generał obowiązki delegata przydzielił ks. Marianowi Polakowi. Odbyło się też pierwsze posiedzenie rady.

Spojrzenie w przyszłość
Na sesji zwrócono uwagę na skrzętne prowadzenie sekretariatu i ksiąg z działalności delegatury oraz ich zabezpieczenie. W wypowiedziach na temat formacji podkreślono wychowanie kleryków paragwajskich do odpowiedzialności w duchu powściągliwości i pracy, gdyż w tym czasie w seminarium przygotowywali się do kapłaństwa młodzieńcy ze szczepu Guaranów. Zaznaczono też kształtowanie ducha Kościoła latynoskiego u kleryków z Polski, którzy przybyli do Paragwaju w roku 1986, by na drodze do kapłaństwa pozostawić misjonarskie ślady pod Krzyżem Południa.

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply