Ślady pod Krzyżem Południa. Ślady Matki Anny pod Krzyżem Południa

with Brak komentarzy

Moja przygoda ze Sługą Bożą Matką Anną zaczęła się podczas jednego z moich pobytów w Polsce w Miejscu Piastowym. Było to bodajże w 2012 roku, przed klasztorem xx michalitów, z którego wyszedłem, by udać się do sióstr michalitek. Otóż spotkałem tam siedzącą na ławce i grzebiącą w papierach siostrę zakonną.

– Ja jestem ks. Gino z Argentyny, przyjechałem tu wczoraj – przedstawiłem się – A siostra, na pewno jest z Miejsca?

– A tak. Ja uczę religii w szkole – odpowiedziała miłym głosem.

Inspirująca książka

Była to siostra Dawida Ryll, o której słyszałem, że pisała książki i wiersze, ale jej nie znałem. Po kilku minutach stanąłem przed furtą klasztorną sióstr michalitek. W rozmowie z matką Natanaelą poprosiłem o jeden egzemplarz książki napisanej przez siostrę Dawidę „Dom w cieniu skrzydeł”.  Gdy wyszedłem z klasztoru sióstr i wracałem na Górkę podziwiałem to dzieło. Już sama okładka była cudowna, wspaniała i zachęcała do lektury. Gdy połykałem jej treści natychmiast przyszedł mi do głowy pomysł by wyruszyć w nową podróż michalicką. Tym razem z Matką Anną, gdyż po życiu błogosławionego Bronisława już wędrowałem tłumacząc na hiszpański jego pisma.

Urzekające sceny

Już w dzieciństwie małej Ani pojawiają się sceny, które zasiewają w niej charyzmat pracy z biednymi. Zagadkowa i trudna do zrozumienia dla małego dziecka postać żebraka pojawiającego się w kościele, spotkanie z biedną dziewczynką na odpuście i wyciągnięte ręce żebrzących o jałmużnę kobiet nie zatarły się w niej do samej śmierci. W drodze do szkoły częste, choć przypadkowe natknięcie się na siostry zakonne z pobliskiego klasztoru, które opiekowały się chorymi niewiastami, pobudzały w niej chęć poznania tajemnicy życia siostry zakonnej.

Prorocze odwiedziny

W pielgrzymce po drodze życia Matki Anny, uważny czytelnik dostrzega jak Pan Bóg posługuje się ludźmi, by ukazać wybranej osobie drogę powołania. Otóż, pewnego razu do domu rodzinnego Kaworków przybywa młody salezjanin Piotr Sikora, który w pewnym okresie jako kleryk i jako kapłan pomagał ks. Bronisławowi w Miejscu. Jego brat Jan był misjonarzem w bezkresnej Patagonii w dzisiejszej Argentynie. Po tych odwiedzinach życie młodej Anny nabrało innego kierunku. Zapragnęła udać się do ks. Markiewicza, o którym opowiadał kleryk z Turynu. A spotkanie z ks. Bronisławem było już tylko dopełnieniem pragnień młodej dziewczyny, tylko że „nie od razu Kraków zbudowano”.

Żyć jak Matka Anna

Wiele oczarowujących i charyzmatycznych wydarzeń z życia Matki Anny, mistrzowsko ukazanych przez pisarkę, żyjącą pod gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy wywiera wielki wpływ na czytającego te teksty. Takich samych uczuć doznają dziewczyny, które szukają swej drogi życiowej i czytają książkę „Una casa bajo la sombra de las…”, wydanej w Buenos Aires w 2013 roku. W efekcie w wielu z nich rodzi się chęć tworzenia życia na wzór Matki Anny i zostania zakonnicą we wspólnocie michalitek pod Krzyżem Południa.

Ks. Zdzisław Urbanik CSMA

 

Leave a Reply